Popietė muzikologės V. Krakauskaitės 85 gimimo metinėms paminėti

Kažin ar rasime bent vieną mažąjį pianistą, kuris nebūtų grojęs iš fortepijono pradžiamokslių „Jaunasis pianistas”. Šiuos  leidinius, o taip pat muzikos mokykloms skirtus solfedžio, muzikos literatūros, pradinio ugdymo muzikos vadovėlius bei įvairią metodinę literatūrą yra parengusi Vida Krakauskaitė. Šios muzikos pedagogės, pašventusios savo gyvenimą švietėjiškai veiklai, 85-osioms gimimo metinėms ir buvo skirta pavasariška popietė. Mokytoja Roma Lakickienė pasakojo apie V. Krakauskaitės gyvenimą, jos nuveiktus darbus.

Fortepijono ir liaudies instrumentų skyriaus mokiniai grojo kūrinius iš dviejų  „Jaunojo pianisto” knygų. V. Krakauskaitė į šiuos leidinius sudėjo liaudies dainas, lietuvių kompozitorių kūrinius, tad įvairiausiomis nuotaikomis ir tempais liejosi muzika,  artima mūsų, lietuvių sieloms. Visi mažieji muzikantai ir juos rengę mokytojai gavo padėkos raštus.

Popietės metu buvo apdovanoti ir viktorinos, skirtos kito iškilaus lietuvių kompozitoriaus Juozo Naujalio 140-osioms gimimo metinėms, dalyviai. Ant salės sienų buvo sukabinti piešiniai, nupiešti klausantis kompozitoriaus kūrinių. Mokiniai, kurie atidžiai rinko medžiagą ir išsamiai atsakė į viktorinos klausimus, buvo apdovanoti ne tik padėkomis, bet ir dailiomis pieštukinėmis.

Mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis, dėkodamas už šiltą popietę, įteikė gėles teorijos skyriaus mokytojoms Romai Lakickienei ir Alfonsijai Aleksienei.