Metodinė taryba

Pirmininkė – Gintarė Gudeliauskė

Sekretorė – Edita Balčienė

Nariai – Alfonsija Aleksienė, Gintautas Andriulionis, Dalia Balčiūnienė, Liucija Bindokienė, Renata Guščiuvienė, Lina Kazakevičienė, Lina Rekevičienė, Edita Balčienė, Raimonda Kurauskienė.