Informacija apie laisvas darbo vietas


Skelbiama atranka į laisvą šokio mokytojo darbo vietą

Vilkaviškio muzikos mokykla skelbia atranką į laisvą šokio mokytojo darbo vietą. Mokytojo
pedagoginis darbo krūvis 26 kontaktinės val. per savaitę (1,00 etatas). Su mokytoju sudaroma
neterminuota darbo sutartis. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio
17 d. Nr. XIII-198 5 priedo nuostatomis.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar
specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų šokio srities išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, būti įgijus
specialybę / baigus studijų programą, atitinkančią šokio mokomąjį dalyką, ar baigus profesinio
mokymo programą, įgijus vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią šokio mokomąjį dalyką
arba būti išklausius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-
psichologinių žinių kursą.
Pretendento privalumai: komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. gyvenimo aprašymas;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija;
7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų savo darboviečių rekomendacijas.
8. Pretendentai dokumentų kopijas skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia
registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2023 m. rugpjūčio 25 d. Dokumentų originalai pateikiami
atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
9. Mokyklos adresas: Kęstučio g. 13, Vilkaviškis LT-70190, telefonas pasiteirauti
(8 342) 51792, elektroninis paštas info@vmm.lt
10. Pokalbis su pretendentais vyks 2023 m. rugpjūčio 28 d. 10 val. Vilkaviškio muzikos
mokykloje, Kęstučio g. 13, Vilkaviškis.


SKELBIAMA ATRANKA ELEKTRINĖS GITAROS MOKYTOJO PAREIGYBEI

2023-08-16
Vilkaviškis

Mokyklos pavadinimas Vilkaviškio muzikos mokykla
Pareigybės pavadinimas Elektrinės gitaros mokytojas
Darbo krūvis Nepilnas (0,5 etato)
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Kvalifikaciniai reikalavimai turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį
vidurinį, įgytą iki 1995 metų gitaros srities išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, arba būti
išklausius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių
žinių kursą.
Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023-08-30, Vilkaviškio muzikos mokykloje, Kęstučio g.
Nr. 13. Vilkaviškis, tel. Nr.(8 342) 51 792, el. paštas: info@vmm.lt
Pretendentų pateikiami dokumentai:

1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. gyvenimo aprašymas;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija arba pedagoginių ir
psichologininių žinių kursų išklausymo dokumento kopija;
6. rekomendacijos (neprivaloma).