Antrojo pasirenkamojo instrumento metodinė grupė

Lina Kazakevičienė, mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė