Fortepijono muzikos koncertas

Balandžio 16 dvi viešnios iš Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorijos fortepijono skyriaus pakvietė visus į savo koncertą. Tai Ieva Bakūnaitė ir Elena Šešelgytė. Ieva – 2007 metais baigė 6 mūsų mokyklos fortepijono klases (mokyt. K. Beržanskienė), Elena muzikos mokytis pradėjo Vilniaus LMTA pedagoginės praktikos studijoje (dėstyt. N. Pipikaitė). Abi jaunosios pianistės dabar mokosi J. Tallat – Kelpšos konservatorijoje mokytojos Virginijos Domeikaitės klasėje. Koncerte skambėjo solidūs kūriniai: 2 J. S. Bacho Preliudai ir fugos g – moll, fis – moll iš G.T.K. I, II t., J. Haydno ir L. van Beethoveno sonatos, C. Czerny ir F. Chopino etiudai, St. Vainiūno Baladė d – moll ir Žibuoklių šokis iš siuitos „Gimtinės pievos”. Merginos ruošiasi St. Vainiūno vardo pianistų konkursui, todėl koncertas joms buvo tarsi jėgų patikrinimas. Na, o mums, mokytojams buvo ir įdomu, ir smagu jų klausyti. Gera buvo girdėti nuoširdžius Ievos žodžius, skirtus buvusioms mokytojoms. Daugelis mokinių pajuto, kad taip groti jie irgi galėtų, tik reikia dar gerokai padirbėti.
Po tokių susitikimų supranti, kad laikas eina nors ir greitai, bet ne veltui. Norisi Ievai ir Elenai palinkėti sėkmės dabar ir ištvermės kelyje į didžiąsias scenas.