Fortepijono metodinė grupė

Lina Rekevičienė, mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės vadovė
Lina Kazakevičienė, mokytoja metodininkė
Kristina Cibulskienė, mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė
Kristina Beržanskienė, mokytoja metodininkė
Loreta Paškauskienė, vyresnioji mokytoja
Rūta Burbulienė, vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė
Arūnas Barauskas, vyresnysis mokytojas, vyresnysis koncertmeisteris
Arnoldas Jasevičius, vyresnysis mokytojas
Jelena Bočkariova – Akelaitienė, mokytoja, koncertmeisterė