Liaudies instrumentų ir akordeono metodinė grupė

Liucija Bindokienė, akordeono mokytoja metodininkė, grupės vadovė
Artūras Pečkaitis, akordeono mokytojas metodininkas
Jūratė Stankevičienė, akordeono vyresnioji mokytoja
Daiva Akelaitienė, vyresnioji mokytoja
Daiva Venienė, kanklių mokytoja metodininkė
Raimonda Kurauskienė, kanklių mokytoja metodininkė
Gintas Turonis, birbynės mokytojas
Arūnas Lekešys, liaudiškos kapelos vadovas, vyresnysis mokytojas