Tvarkos ir aprašai

VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO REŽIMO VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOJE NUSTATYMO APRAŠAS

VMM darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl covid-19 ligos tvarkos aprašas

Psichologinio smurto ir mobingo politika

Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės – papildymas

Darbo Vilkaviškio muzikos mokykloje nuotoliniu būdu taisyklės

Vilkaviškio muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklės

VMM mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilkaviškio muzikos mokyklos darbo pareigų pažeidimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio muzikos mokyklos darbo užmokesčio nustatymo, skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

VMM darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio muzikos mokyklos darbuotojų komunikavimo elektroniniu paštu taisyklės

Vilkaviškio muzikos mokyklos incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio muzikos mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vilkaviškio muzikos mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio muzikos mokyklos moksleivių, verslo ir socialinių partnerių, kolegų bei kitų interesantų aptarnavimo ir darbuotojų bendravimo nuostatai

Vilkaviškio muzikos mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Kasmetinių atostogų įforminimo tvarka

Pailgintų atostogų tvarka

Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas

Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2021.04.13