Viešieji pirkimai

Plano papildymas Nr. 4 2023-06-05

Pirkimų planas 2023 -05-03 papildymas Nr.3

Pirkimų planas 2023 -03-31 papildymas Nr.2

2023 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 1

Plano papildymas Nr. 4 2022-12-01

Plano papildymas Nr. 3 2022-10-01

VMM numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2022 m. Nr. 1

VMM numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano papildymas 2022 m. Nr. 2

VP plano papildymas 2021-05-25

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-44 VP organizavimo ir vidaus kontrolės taisylių patvirtinimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-45 VP komisijos darbo reglamento patvirtinimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-46VP organizatoriaus skyrimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-47 CVP IS administratoriaus skyrimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-48 VP procedūrų atlikimo

VMM VP komisijos darbo reglamentas 2021-07-01 d.

VMM VP organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-07-01 d.

Pirkimų planas 2021 m.

Įsakymas dėl plano 2021 m. patvirtinimo

Įsakymas dėl 2019 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-53 pakeitimo

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP planas 2020 m.

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP plano papildymas 2020-05-20

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP plano papildymas 2020-06-18

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP plano papildymas 2020-08-27

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-04-25

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-06-25

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-10-08

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-11-18

Įsakymas dėl VP organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Pirkimų plano papildymas 2019- 11-18

Pirkimų plano papildymas 2019-04-25

Pirkimų plano papildymas 2019-06-25

Pirkimų plano papildymas 2019-10-08

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2019 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano patvirtinimo 2019 m.

Pirkimų planas 2019 m.