Viešieji pirkimai

VP plano papildymas 2021-05-25

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-44 VP organizavimo ir vidaus kontrolės taisylių patvirtinimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-45 VP komisijos darbo reglamento patvirtinimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-46VP organizatoriaus skyrimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-47 CVP IS administratoriaus skyrimo

VMM direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. V-48 VP procedūrų atlikimo

VMM VP komisijos darbo reglamentas 2021-07-01 d.

VMM VP organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-07-01 d.

Pirkimų planas 2021 m.

Įsakymas dėl plano 2021 m. patvirtinimo

Įsakymas dėl 2019 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-53 pakeitimo

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP planas 2020 m.

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP plano papildymas 2020-05-20

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP plano papildymas 2020-06-18

Vilkaviškio muzikos mokyklos VP plano papildymas 2020-08-27

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-04-25

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-06-25

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-10-08

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo patvirtinimo 2019-11-18

Įsakymas dėl VP organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Pirkimų plano papildymas 2019- 11-18

Pirkimų plano papildymas 2019-04-25

Pirkimų plano papildymas 2019-06-25

Pirkimų plano papildymas 2019-10-08

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2019 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano patvirtinimo 2019 m.

Pirkimų planas 2019 m.

Įsakymas dėl pirkimų patikslinto plano patvirtinimo 2018-10 m.

Pirkimų plano papildymas 2018-10 m.

Pirkimų plano papildymas 2018 m

Įsakymas dėl pirkimų plano patvirtinimo 2018 m.

Pirkimų planas 2018 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo 2017 05 mėn.

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo

Plano papildymas 2017-05

Pirkimų planas 2017 m.

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo 2015 12 mėn.

Plano papildymas 2015-12

Įsakymas dėl pirkimų plano papildymo

Plano papildymas 2015 m.

Įsakymas dėl 2015 m. Vilkaviškio muzikos mokyklos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Vilkaviškio muzikos mokyklos pirkimų planas 2015m.

Vilkaviškio muzikos mokyklos mažos vertės pirkimų taisyklės 2015 m.

Plano papildymas

įsakymas dėl pirkimų plano papildymo

Įsakymas dėl 2014 m. Vilkaviškio muzikos mokyklos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Vilkaviškio muzikos mokyklos mazos vertes pirkimu taisykles 2014 m.

Vilkaviškio muzikos mokyklos pirkimų planas 2014m.

Komisijos darbo reglamentas

Įsakymas
dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo

Įsakymas
dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių tvirtinimo