Mokyklos taryba

Pirmininkas – Lina Kazakevičienė (mokytojų tarybos atstovė)

Sekretorė – Daiva Venienė (mokytojų tarybos atstovė)

Nariai – Alfonsija Aleksienė (mokytojų tarybos atstovė), Jolanta Povilaitytė – Vizgirdienė (mokinių tėvų atstovė), Reda Pasilauskienė (mokinių tėvų atstovė), Austėja Kepenytė (mokinių atstovė), Viktorija Klimaitė (mokinių atstovė).