Muzikos teorijos ir dainavimo metodinė grupė

Žaneta Alkevičienė, solfedžio, muzikos istorijos, fortepijono mokytoja metodininkė  metodinės grupės vadovė
Alfonsija Aleksienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Dalia Balčiūnienė, solfedžio mokytoja metodininkė
Edita Balčienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Violeta Saldukaitienė, dainavimo vyresnioji mokytoja
Rita Štrimaitienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Rasa Arlauskienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Vilma Gurskienė, dainavimo mokytoja metodininkė