Muzikos teorijos ir dainavimo metodinė grupė

Žaneta Alkevičienė, vyresnioji solfedžio mokytoja, metodinės grupės vadovė
Roma Lakickienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Alfonsija Aleksienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Dalia Balčiūnienė, solfedžio mokytoja metodininkė
Edita Balčienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Violeta Saldukaitienė, dainavimo vyresnioji mokytoja
Rita Štrimaitienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Rasa Arlauskienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Vilma Gurskienė, dainavimo mokytoja metodininkė