Pasaulinę muzikos dieną sutikome linksmai

[flagallery gid=153]

Foto autorius: Raimundas Maslauskas

„Muzika yra ore, muzika yra visur, pasaulis yra jos pilnas. Ir tu paprasčiausiai pasiimi jos tiek, kiek tau reikia“

( Edward Elgar).

Spalio 1-oji UNESCO paskelbta Pasauline muzikos diena. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse, miestuose, kaimeliuose tradiciškai rengiami koncertai, susitikimai, parodos. Minėdami šią gražią dieną, mes – Vilkaviškio muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, visiems muzikams bei muzikos mylėtojams dovanojome nuotaikingą šventinį – rudeninį koncertą, kurio nuotaiką puikiai apibūdino renginio vedėjos Raimondos Kurauskienės žodžiai: juk ruduo gi visai kitoks. Rudenį mes labiau mokame džiaugtis.
Koncerto pradžioje mokytoja Margarita Garmutė scenos erdvę užpildė nuostabia smuiko melodija (koncertmeisterė Kristina Cibulskienė), vėliau muzikinę programą tęsė jaunasis pianistas Paulius Ripkevičius (mokyt. Kristina Beržanskienė). Į saulėtąją Italiją, saksofonų garsų lydimi, keliavome kartu su broliais Povilu ir Rapolu Aušrotais (mokyt. Romas Jakimavičius, koncertmeisteris Arūnas Barauskas). Linksmą nuotaiką dovanojo pianistų Igno Rutkausko ir Povilo Kazlausko (mokyt. Lina Kazakevičienė), bei mokytojų Linos Burbaitės – Vaitkuvienės ir Kristinos Cibulskienės duetai, smuikininkų (vad. Gintautas Andriulionis) ir akordeonininkų (vad. Liucija Bindokienė) ansambliai. Spalio 1-ąją taip pat minima ir Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, tad visiems salėje susirinkusiems senjorams dainas skyrė 3 – 4 klasių jaunučių choro dainininkai (vad. Vilma Gurskienė, Violeta Saldukaitienė), solistė Emilija Finagėjevaitė (mokyt. Gitana Pečkytė – Vilkelienė), kuriems akomponavo muzikos mokyklos instrumentinė grupė (vad. Artūras Pečkaitis).
Linksmai į šventinio koncerto sūkurį įsiliejo svečiai: keletą nuotaikingų kūrinių atliko skrabalų virtuozas Regimatas Šilinskas, o klaipėdietė mokytoja Lina Lisauskaitė kartu su mokytoja Rūta Burbuliene dovanojo fleitos ir fortepijono duetą tango ritmu. Ypatingai daug aplodismentų sulaukė Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų orkestras (vad. Saulius Mickevičius), lydimas šokėjų (vad. Sonata Jankienė) ir solisto Igno Skučo. Koncertą vainikavo Regimato Šilinsko sukurta ir kartu su mokytoja Rasa Arlauskiene, muzikos mokyklos merginų choru (vad. Dalia Balčiūnienė), pučiamųjų orkestru, instrumentine muzikos mokyklos grupe atlikta finalinė daina „ Mano žemė Lietuva“.
Dėkojame renginio globėjai – klinikai „Neodenta“, rėmėjui – Vilkaviškio „Rotary“ klubui, partneriui Vilkaviškio kultūros centrui, šventinio koncerto vedėjai Raimondai Kurauskienei ir visiems muzikos mokyklos mokytojams ir mokiniams, padėjusiems surengti šventę.