Atlėk, sakale

[flagallery gid=154]

Prieš pat rudens atostogas Alytaus muzikos mokykloje vyko konkursas „Atlėk, sakale“. Penktą karta vykusiame konkurse dalyvavo akordeonu, fortepijonu, smuiku, violončele, birbyne, kanklėmis, pučiamaisiais instrumentais grojantys solistai iš visos Lietuvos. Visi jie turėjo groti du skirtingo charakterio kūrinius, iš kurių vienas- originalus lietuvių autoriaus kūrinys arba variacijos lietuvių liaudies melodijos tema.
Penktadienį Alytaus kraštotyros muziejuje konkursinę programą atliko Ignas Stelmokas (mokyt. Jūratė Stankevičienė) ir Jokūbas Setkauskas (mokyt. Liucija Bindokienė). Vaikinai puikiai pasirodė: Jokūbas D grupėje pelnė antrąją vietą, o Ignas B – diplomą.
Šeštadienį į konkursą vyko mokytojos Raimondos Kurauskienės kanklininkės. Mažoji Mildutė saugojo lūžusią rankelę ir neturėjo galimybės pasirodyti savo pirmajame konkurse, bet atidžiai stebėjo kanklininkes iš Kauno, Garliavos, Trakų, Kaišiadorių,Alytaus, Molėtų, Vilniaus, Neringos muzikos mokyklų. Vilkaviškietėms konkurse sekėsi visai neprastai: Goda Gudžinskaitė B grupėje pelnė pirmąją, o Simona Šnipaitytė – antrąją vietą, Justė Buragaitė D grupėje buvo antroji. Visoms merginoms akompanavo koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė.
Liaudies instrumentais – kanklėmis ir birbyne – grojančius jaunuosius atlikėjus vertino trys komisijos nariai: Aušrelė Juškevičienė, LMTA liaudies instrumentų katedros docentė, Kastytis Mikiška, LMTA liaudies instrumentų katedros docentas ir Zita Rudzevičienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja. Komisijos pirmininkė Aušrelė Juškevičienė, spausdama ranką konkurso laureatams, pasidžiaugė kad tądien į Alytų „atskrido tiek daug puikių sakalų“, drąsiai suvirpinusių rudens padangę lietuviškos muzikos garsais.