„Išsipildymo akcijos įkvėpti”

Jau dešimt metų gyvuoja respublikinis projektas „Išsipildymo akcijos įkvėpti“, kuris skatina muzikos mokyklų mokinių ir globos namų auklėtinių susitikimus- koncertus. Projekto tikslai- suteikti galimybę Vaikų namų auklėtiniams susipažinti su muzikuojančiais vaikais, su chorine bei instrumentine muzika, padėti pažinti muzikos instrumentus, pamokyti liaudies ratelių, žaidimų, dainelių, atskleisti , pajusti švenčių džiaugsmą. Alvito šv. Kazimiero ir Kybartų globos namų vaikai buvo pakviesti į netradicinę jiems erdvę- Kybartų kultūros centrą. Advento vakare dalyvavo muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, Vilkaviškio kultūros centro mišrus choras „Uosija“, Vilkaviškio LIONS klubo nariai bei Norvegijos Alesundo LIONS klubo atstovai. Koncertą susitikimą vedusi mokytoja Raimonda Kurauskienė pasakojo vaikams apie muzikos instrumentus, šv. Kalėdų laukimą, prasmingą kalbą pasakė Kybartų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Muzikos mokyklos mokiniai grojo Adventui pritinkančias melodijas kanklėmis, birbyne, akordeonu (mokytojai R. Kurauskienė, D. Klišys, L. Bindokienė), giesmę „Meilės giesmės kamba plačiai“ atliko mokytojos V. Gurskienės mokinės. Choras Uosija“ parodė iš kiek balsų susidaro choras ir dainavo erdvioje salėje sėdintiems vaikams Kalėdines dainas. Visiems kartu prie eglutės pažaidus lietuvių liaudies žaidimus, vaikus pradžiugino svečių iš Norvegijos įteiktos asmeninės dovanos.