Kanklių seminaras

 

[flagallery gid=128]

SEMINARAS ,,MOKINIŲ DOMĖJIMOSI LIAUDIES MUZIKA SKATINIMAS       MUZIKOS PAMOKOSE.  J.ŠVEDO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO KŪRINIŲ METODINĖS  REKOMENDACIJOS“

Seminaro metu jo dalyviai buvo plačiau ir išsamiau supažindinti su lietuvių liaudies muzikos panaudojimo galimybėmis pamokose, motyvacijos būdais, skatinant ugdyti mokiniuose nuostatas, kad vertingas ir įdomus pasauliui esi tuomet, kai gali pristatyti originaliai suvoktą nacionalinį tapatumą. Pirmoje seminaro dalyje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų katedros docentė Aušrelė Juškevičienė supažindino su tradicine ir moderniąja XXI a. menine liaudies instrumentų raiška. Pateikti pavyzdžiai atvėrė esančią įvairovę, parodė kelią, kaip galima įdomiai ir išradingai groti lietuvių liaudies instrumentais. Vėliau vyko praktinis užsiėmimas ,,Liaudies dainų mokymasis pritariant tradicinėmis kanklėmis“. Vilkaviškio muzikos kanklių mokytojos metodininkės Raimonda Kurauskienė ir Daiva Venienė mokė kankliuoti tradicinėmis kanklėmis. Kaip paaiškėjo, dauguma seminaro dalyvių kankliuoti mokėsi pirmą kartą. Užsiėmimo metu vyravusi žingeidi nuotaika, noras padaryti tai, ko dar nemoki, džiugino. Žibančios akys, ant stygų dėliojami pirštai ir gautas rezultatas, manau, neleis pirmųjų įgūdžių užmiršti ir vėl kada nors sukvies į vakarinius ar šeštadieninius užsiėmimus ar šiaip padės ugdyti saviraišką ir dalintis gerąja patirtimi su to norinčiais. Šiemet vyks XII respublikinis J.Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas. Jame ruošiasi dalyvauti net penkios mūsų mokyklos kanklininkės: S.Šnipaitytė, G.Gudžinskaitė ir J.Buragaitė(mokytoja R.Kurauskienė), G.Samušytė ir I.Povilaitytė (mokytoja D.Venienė). Vertingos, suprantamos ir aiškios docentės A.Juškevičienės pastabos ir patarimai padės mokinėms ir jų mokytojoms giliau suvokti paruoštų kūrinių esmę ir išraiškos galimybes. Tikėsimės, kad konkurse jas lydės sėkmė. Tai buvo pirmasis seminaras, kurį organizavo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Vilkaviškio muzikos mokykla. ,, Pirmas blynas“ neprisvilo. Rajono, kitų miestų ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ugdymo, neformalaus ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų muzikos mokytojai mokės savo darbe atrasti būdus, skatinančius domėtis liaudies muzika, ieškoti naujų išraiškos priemonių, skatins naudoti liaudies instrumentus mokinių motyvacijai kelti ir tautiškumui puoselėti.