Būk sveikas, pavasari!

Pavasaris jau gerokai įpusėjo, tačiau šilti saulutės spinduliai lepinti mus pradėjo tik dabar. Šilumos reikia visiems, todėl kiekvienas džiaugiasi ja taip, kaip moka: paukščiai giesmėmis, gėlės nuostabiausiais žiedais, o mažieji muzikantai, žinoma, muzikos kūriniais. Į mokyklos aktų salę jie pasikvietė tėvelius, močiutes, broliukus, sesutes ir padovanojo jiems koncertą. Kas kuo mokėjo, tas tuo ir grojo: kas birbynę, triūbą ar klarnetą pūtė, kas akordeono dumples traukė, o kas kanklių stygas mažomis rankelėmis virpino.
Koncerto vedėja mokytoja Daiva Venienė ragino visus pavasarį pirmiausia pajusti širdyse – atsinaujinant, išvalant tai, kas susikaupė tamsiais žiemos vakarais. Artėjant motinos dienai, pedagogė priminė, kiek daug yra mažybinių žodžių pačiam artimiausiam žmogui pavadinti: „mamytė”, „mamutė”, „mamyčiukė”, „mamulytė”, „motinėlė”… Po to mamų rankose pražydo vaikų įteikti narcizai. Mokinukai gėlių žiedais už kantrybę bei palaikymą atsidėkojo ir savo mokytojams.