ARBATOS ŠVENTĖ

Rugsėjo  13 dieną Jono Jablonskio tėviškėje įvyko ARBATOS ŠVENTĖ. Renginio iniciatorė folkloro ansamblio ,,Nova“ vadovė Nijolė Černevičienė. Kanklių ansamblio  ,,Sadutė“ narės kartu kitais šventės dalyviais aplankė žymių krašto žmonių – kanklininko  Prano Puskunigio ir lietuvių kalbos normintojo Jono Jablonskio – atminimo vietas. Kaip tik šiais metais minimos abiejų 160 metų gimimo sukaktys. Persikėlę į J.Jablonskio tėviškę dalyviai linksmino šokiais ir dainomis šventės svečius, mokėsi iš  edukatorių naujų amatų – sūrių gaminimo, žolelių panaudojimo būdų, audimo.

Norim labai padėkoti mamytėms Liudai ir Gitanai už pavežėjimą.