Kanklių ansamblis “Sadutė“

Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis “Sadutė“ 2008 m. šventė savo dvidešimtmetį. 1987 metais mokykloje pradėjusi dirbti mokytoja Daiva Venienė iš savo mažųjų kanklininkių subūrė ansamblį. Pirmieji koncertai, kuriuose skambėjo paprastos liaudies melodijos, vyko senelių namuose, mokyklose.
1992 metais mokykloje dirbti pradėjo mokytoja Raimonda Kurauskienė. Ji taip pat įsijungė į kolektyvo veiklą. Ansamblis kasmet stiprėjo, tapo pajėgus atlikti ir sudėtingesnius lietuvių ir kitų tautų kompozitorių kūrinius. Kolektyvo užsiėmimus lanko ne tik besimokančios, bet ir mokyklą jau baigusios mokinės. Kanklių ansamblis dalyvauja muzikos mokyklos, rajoniniuose, apskrities, Kauno krašto renginiuose. Gražiai atstovauta ir respublikiniame konkurse Panevėžyje, tarptautiniame festivalyje Lenkijoje. Kanklių muzika skamba ir valstybinių švenčių minėjimuose, ir parodų atidarymuose, ir literatūriniuose vakaruose. Kanklininkės yra paruošę bendrą programą su dainininkais, šokėjais, smuikininkais.
Ansamblis „Sadutė“ dalyvavo 1998 ir 2003 metų Pasaulio lietuvių, ir 2007 metų Lietuvos dainų šventėse.