Muzikos teorijos ir dainavimo metodinė grupė

Roma Lakickienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė
Alfonsija Aleksienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Dalia Balčiūnienė, solfedžio mokytoja metodininkė
Edita Balčienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Violeta Saldukaitienė, dainavimo vyresnioji mokytoja
Rita Štrimaitienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Rasa Arlauskienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Vilma Gurskienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Žaneta Alkevičienė, vyresnioji solfedžio mokytoja