VISI KARTU EIKIME METŲ RATU

Vilkaviškiečius į etnokultūrinę rajono pradinių klasių mokinių šventę ,,Visi kartu eikime metų ratu” pakvietė Švietimo skyrius ir pradinių klasių mokytojų metodikos būrelis. Tautiniais akcentais papuoštoje scenoje po numerį parodė septyniolikos mokyklų atstovai, o  užbaigė renginį Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunesniųjų klasių kanklininkių ansamblis, vadovaujamas Daivos Venienės.
Senieji liaudies papročiai, švenčių tradicijos, senolių išmintis, tėvų ir vaikų darbai visais metų laikais – visa tai atsispindėjo šventėje. Gausiai susirinkę žiūrovai šiltai ir nuoširdžiai palaikė jaunuosius artistus. Lina Skaisgirienė, metodinio būrelio pirmininkė, pasidžiaugė, kad bendru darbu pavyko parodyti, kokius etnokultūros lobius yra sukaupusi lietuvių tauta.