Vaikystės pasaka

IMG_4350

Balandžio 20d. muzikos mokykloje vyko jaunučių choro koncertas tėvams „Vaikystės pasaka” (choro vadovė Violeta Saldukaitienė, koncertmeisteris Arūnas Barauskas). Kadangi nuo rudens 3-ios klasės mokiniai pereis į jaunių chorą, tai tarsi atsisveikinimas su jaunučių choru. Koncerte skambėjo mėgstamiausios dainos išmoktos nuo pirmos klasės. Jaunučių choro koncerte dalyvavo ir kanklių trio. (vad.Raimonda Kurauskienė). Trio ne tik paįvairino koncertą kanklių muzika, bet ir akompanavo chorui, dainuojant lietuvių liaudies dainas. Drąsiausios mergaitės pagrojo fortepijonu įvairių kūrinių. Pačios mažiausios – pirmokės, deklamavo eilėraščius apie pavasarį, apie mamą. Kartu su salėje sėdinčiomis mamomis padainavome seną, visiems žinomą dainą „Tau, mano mamyte”. Susirinkę tėveliai, seneliai negailėjo aplodismentų mažiesiems dainininkams. Po koncerto priėję tėveliai, dėkojo už nuotaikingą koncertą; „ačiū, kad mokote mūsų vaikus”, „dabar mes pamatėme ir išgirdome ką mūsų vaikai veikia choro repeticijose”. Tokie nuoširdūs tėvų pasisakymai įkvepia tolimesniam darbui. O mažiesiems savo choristams linkiu, kad vaikystės pasaka tęstųsi kuo ilgiau. Būkite sveiki, mylimi ir laimingi.