Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje

[flagallery gid=200]

Vasario 25 dieną Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje vyko Muzikos (meno) mokyklų mokytojų respublikinė konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“. Organizacinio komiteto pirmininkė Lina Jančiuvienė pasidžiaugė, kad sulaukia mokytojų iš visos Lietuvos. Pranešimus skaitė mokytojai iš Kauno sakralinės muzikos mokyklos, Kauno I – osios muzikos mokyklos, Prienų meno mokyklos, Lazdijų meno mokyklos, Kaišiadorių meno mokyklos, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos, Klaipėdos J. Kačinskio muzikos mokyklos, Panevėžio muzikos mokyklos ir Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos. Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Balčiūnienė, fortepijono metodinės grupės vadovė Lina Rekevičienė ir fortepijono vyresnioji mokytoja Rūta Burbulienė dalinosi darbo patirtimi su kolegomis. Mokytojai diskutavo efektyvaus mokymosi metodų, kūrybiškumo, ugdytinių problemų ir jų sprendimo būdų, šiuolaikinių ugdymo aspektų, pagrindinių uždavinių pradiniame mokymosi etape, mokinio asmenybės formavimo, motyvavimo muzikuoti sistemų ir mokytojo lyderio vaidmens visuomenėje klausimais. Dėkojame Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos organizuotos konferencijos koordinatorėms Vidai Adomavičienei, Rūtai Varnienei, Jovitai Tarvidienei ir nariams už šiltą priėmimą bei galimybę mokytis. Mokytojai, kaip vietiniai mokslo žibintai, turi atitikti visus naujausių žinių ir savo specialybės reikalavimus. – D. Mendelejevas.