Tėvelių dėmesiui

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-90 , nuo 2015 m. rugsėjo 1 d, nustatytas 12 Eur mokesčio dydis už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
Nuo mokesčio atleidžiami neįgalūs ir socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai.
Mažinamas mokesčio dydis 30 procentų, jei iš tos pačios šeimos muzikos mokykloje mokosi 2 ir daugiau vaikų ir vaikams, kurie yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituotų tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojai.

DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO