Seminaras „A. Vivaldi koncertai jaunojo smuikininko ugdymo procese”

… Gyveno kadaise kompozitorius, kurio plaukai buvo raudoni kaip ugnis. Tai- Antonijus Vivaldi. Kai dar buvo vaikas, A. Vivaldi tėvai nusprendė, kad jis turi stoti į kunigų seminariją, tačiau pats vaikinas tikrai netroško eiti šiuo keliu. Jį visada domino tik muzika. Laimei, kunigystė tam niekada netrukdė, todėl jis ne tik dirbo muzikos vadovu mergaičių mokykloje, bet ir sukūrė šimtus koncertų, sonatų ir simfonijų. A. Vivaldi muzikinis palikimas yra labai vertinamas ir mūsų laikais.
Bet kurio A. Vivaldi kūrino atlikimas muzikantams yra didžiulis iššūkis, reikalaujantis meistriškumo, puikaus instrumentų valdymo ne tik iš smuikininkų, bet ir iš koncertmeisterių. Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytoja Lina Vaitkuvienė į svečius pasikvietė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos smuiko mokytoją Rimą Švėgždaitę ir surengė mokomąjį seminarą „A. Vivaldi koncertai jaunojo smuikininko ugdymo procese“. Šis duetas su koncertine programa yra aplankęs daugelį Lietuvos miestų, o R. Švėgždaitė yra griežusi Šv. Kristoforo simfoniniame orkestre, tad tikrai turėjo kuo pasidalinti. Muzikantės ir pedagogės ne tik pagrojo du kompozitoriaus koncertus, bet ir skaitė pranešimus, kuriuose aiškino kaip reikia spręsti mokymo procese iškylančias technines problemas, atskleisti mokinio muzikalumą, stengtis bendradarbiauti su akompaniatoriumi.
Kitą kompozitoriaus A.Vivaldi veidą atskleidė Vilkaviškio muzikos mokyklos smuiko mokytoja, VDU kamerinio orkestro koncertmeisterė Margarita Garmutė ir mūsų mokyklos fortepijono mokytoja Kristina Cibulskienė. Jos atliko visiems puikiai žinomo koncertų ciklo „Metų laikai“ dalis „Žiema“ ir „Pavasaris“. M. Garmutė savo pranešime gvildeno klausimus kuo XVII-XVIII a. mokymo metodikų kūrybiškumas skiriasi nuo XX-XXI a. Diskutuojant buvo nuspręsta, kad „dviratis jau seniai išrastas“, todėl tikriausiai ir ateityje, nepaisant įvairiausių technologijų atsiradimo, muzikos mokymas liks toks pat: muzikos instrumentas- mokytojas- mokinys.
Po koncerto ir pranešimų vyko atviros pamokos, kurias vedė smuiko mokytojos M. Garmutė ir R. Švėgždaitė. Dirbdamos su muzikos mokyklos mokinėmis, mokytojos negailėjo patarimų kaip išgauti gražų garsą, valdyti stryką, rodė pratimus, formuojančius taisyklingą laikyseną ir rankų padėtį.
Šis seminaras buvo įdomus ne tik Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių muzikos mokyklų smuiko mokytojams, bet ir tiems pedagogams, kurie moko groti kitais muzikos instrumentais: fortepijonu, kanklėmis, akordeonu. Juk labai svarbu dalintis gerąja patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, kaupti žinias ir išmintį, reikalingą ugdant jaunuosius muzikantus.

Raimonda Kurauskienė