Rytmetys darželyje „Buratinas”

[flagallery gid=215]

Vilniaus lopšelis darželis „Pipiras“ skatino visos Lietuvos ikimokyklines įstaigas dalyvauti projekte „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau“. Spalio pradžioje vyko akcija „Kuriame aplinką vaikams 2017“, organizuojant edukacinių erdvių kūrimo ir puoselėjimo darbus, pasitelkiant į pagalbą ugdytinius, jų tėveliu s ir artimiausio mikrorajono bendruomenę. Metodinės dienos „Vaiko patirtinio ugdymo(si) galimybės lopšelyje-darželyje. Ruduo“ Vilkaviškio darželyje „Buratinas“ partneriu tapti buvo pakviesta ir muzikos mokyklos bendruomenė. Mokytojos Žaneta Alkevičienė ir Raimonda Kurauskienė su „Drugelių“ grupės vaikais nusprendė „keliauti“ prie jūros. O tai galima padaryti pačiais įvairiausiais būdais: ritmiškai trepsint kojytėmis, įvairiausių spalvų autobusu ar traukiniu. Toks jau dalykas ta muzika, kad ji yra visur, ji užima labai svarbią mus supančios aplinkos dalį. Juk kai pats dainele ar žaidimu pavaizduoji vėją, jūros ošimą, žuvėdrų klyksmą, visai kitaip imi stebėti ir suprasti. O linksmai padainavus ir pagrojus įvairiausiais muzikos instrumentais, jau galima ir linksmai dūkti spalvotais rudens lapais išdabintoje pievoje.