Rugsėjo 1

Pabandykite atspėti, kiek žmonių, švęsdami rugsėjo 1-ąją,  gali sutilpti mažutėje muzikos mokyklos salėje? Iš tikrųjų net nedrįsome skaičiuoti, kad netyčia į Gineso rekordų knygą nepatektume . Ir ne tik meiliai meiliai susiglaudę stovėjome, bet visi – mokinukai, jų tėveliai bei mokytojai palingavome į taktą skambant linksmam muzikos kūriniui, paplojome jauniesiems muzikantams ir dainininkams, o ir net plačiausiai šypsenai vietos juk visada užtenka. Švietimo skyriaus vedėja Alma Finagejevienė, sveikindama visus šventės proga, pasidžiaugė stipriai suaktyvėjusia mokyklos veikla – koncertais, kuriais džiuginome visuomenę praėjusį pavasarį, ir žadėjo, kad, galbūt, po poros metų turėsime didesnes patalpas ir geresnes sąlygas saviraiškai. Sėkmės pirmaklasiams ir vyresniems linkėjo mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis bei pavaduotoja Dalia Balčiūnienė. Visiems mokyklos mokytojams tradiciškai sudainavus „Do re mi” iš K. Rodžerso miuziklo „Muzikos garsai”, šventės vedėja Raimonda Kurauskienė pakvietė mokinukus į klases.
Mokykla šiemet visus pasitiko labai pagražėjusi, – per vasarą buvo suremontuoti antrojo ir trečiojo aukšto koridoriai. Išplėstinio skyriaus moksleivė Justė Kazakevičiūtė pasikvietė savo drauges Ugnę, Agnę bei Mildą ir išpiešė sienas spalvingais piešiniais. Nuoširdžiai dėkojame merginoms už piešinius ir Justės mamai mokytojai Linai Kazakevičienei už dažus.
Linkime visiems sėkmės. Juk muzika – tai langas į pasaulį. Atverkime jį kuo plačiau