Rugsėjo 1

[flagallery gid=118]

Kultūros centro mažojoje salėje Rugsėjo 1-osios šventę paminėti rinkosi muzikos mokyklos mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai.
Renginį šokiu „Varpelių skambėjimas“ pradėjo choreografijos programos mergaitės, vad. S. Jankienės. Mokinės Ieva ir Kamilė eilėraščiu pasveikino visus susirinkusius, o Ieva ir Miglė, pritardamos gitara, padainavo dainą .
Sveikinimo žodžius tarė mokyklos direktorius A. Pečkaitis. Jis supažindino su naujomis mokytojomis: fortepijono mokytoja – koncertmeistere L. Vaitkuviene , ir smuiko programos mokytoja M. Garmute .
Naujoms mokytojoms buvo mestas iššūkis -,, ar tikrai jos moka groti ?‘‘, ir mokytojoms nebeliko nieko kito , tik pagroti ir įtikinti visus, jog groti moka.
Gitaros programos mokytojas S.Bušma pagrojo nuostabų kūrinį .
Rugsėjo 1-osios šventė labai svarbi pirmokėliams. Juos su būsimais ugdymo programų mokytojais supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Balčiūnienė .
Šventės pabaigoje mokyklos lengvosios muzikos grupė „Gama“ atliko keletą nuotaikingų kūrinių .

Visiems linkime kūrybingų ir sėkmingų mokslo metų!
Su švente!

Šventės organizatoriai