Rugsėjis…

Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai pietuosna išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. RUGSĖJIS…
Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Žemė kankriai laukia žiemkenčių – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis.
Dar norisi šūktelėti: sustok dar, vasara! Nors vienai akimirkai sustok… Padovanok dar trapų rugiagėlės žiedą ar baltą gandro plunksną. Aptaškyk dar kartą netikėtu šiltu lietum. Padovanok dar vieną nuostabų saulėtekį ir dar vieną rugpjūčio naktį, kuri lyja žvaigždėmis… Stabtelk dar, vasara… Leisk į tave atsižiūrėti. Noriu nepamiršti tavęs  per darganotą rudenį ir žvarbią žiemą, per ilgus mokslo metus. Dar neskubėk. Noriu nepamiršti tavęs iki kito birželio.
Šiais žodžiais prasidėjo rugsėjo pirmosios šventė muzikos mokykloje. J. Juškausko, K. Jonušaičio, K. Malskio, E. Čibirkaitės, A. Venclovaitės ir B. Kinderytės atliekamų kūrinų garsai nutiesė kelią pirmokams, kurių šiais metais net  68. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Balčiūnienė supažindino mažuosius su jų mokytojais, o direktorius A. Pečkaitis linkėjo dirbti, mokintis ne tik groti, bet ir šokti.

Vyresnieji mokyklos ugdytiniai šią vasarą netinginiavo. Net penki mokyklos kolektyvai dalyvavo 2012 metų moksleivių dainų šventėje ,,Mūsų vardas – Lietuva”. Tai akordeonų orkestras (vad. L. Bindokienė),  jaunučių choras (vad. V. Saldukaitienė), merginų choras (vad . D. Balčiūnienė), tradicinių kanklių ir skudučių ansamblis (vad. D. Venienė) ir liaudiškos muzikos kapela (vad. A. Lekešys). Patirti įspūdžiai dar ilgai išliks atmintyje.

Aktyviai mokslo metus pradėjo mokyklos kanklininkės. Rugsėjo 8 dieną jos dalyvavo II tarptautiniame jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalyje – konkurse ,,Kanklėmis kankliuokime, sutartinę traukime” Kalvarijoje. Šeimyninis ansamblis, vad. R. Kurauskienės grįžo su I , o ansamblis, vad. D. Venienės su III laipsnio diplomais. Smagu buvo pasiklausyti svečių iš Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos. Pavakary festivalio dalyviai koncertavo Kalvarijos krašto šventėje ,,Šypsausi savo kraštui” .
Gera pradžia – pusė darbo. Tikėsimės, kad taip ir bus.