Renginys „Kam tyčiotis, jeigu galima mylėti“

Kovo 21 d. bendrą renginį, skirtą „Veiksmo savaitei be patyčių” suorganizavo lopšelio-darželio „Pasaka” socialinė pedagogė E. Kiunienė, psichologė A. Rybakova, bei muzikos mokyklos mokytojos –  Ž. Alkevičienė ir R. Kurauskienė.

     Renginio tikslas – gerų darbų skleidimas, draugystės, gerumo, meilės, nuoširdumo skatinimas.

Mažieji darželio auklėtiniai atsinešė gerų darbų širdeles, kurias supynė į draugystės šalikus, papasakojo apie atliktus gerus darbus.

   Muzikos mokyklos mokiniai, grodami įvairiais instrumentais, padovanojo muzikos skleidžiamą grožį. J. Kviesulaitis atliko net du kūrinius skirtingais instrumentais – fleita ir smuiku, I. Andriulionytė, K. Balčiūnaitė, B. Bulotaitė skambino pianinu, A. Taraškevičius – klarnetu. Didelio pasisekimo sulaukė L. Mykolaitis, kuris akordeonu pagrojo visiems gerai pažįstamą dainelę „Du gaideliai”.

     Mokytoja Ž. Alkevičienė paaiškino iš kur ir kaip atsiranda tokia graži muzika, papasakojo istoriją apie draugystę su muzikos instrumentais, natomis. R. Kurauskienė grodama kanklėmis ansambliu su mokinėmis S. Krutulyte ir G. Ignatavičiūte pristatė nuoširdžią mokytojo ir mokinio draugystę. Visi kartu su darželio auklėtiniais atlikome linksmą pirštukų mankštą, išmokome dainuoti gamą, sužaidėme muzikinį žaidimą.

     Atsisveikindami palinkėjome vieni kitiems nepamiršti, kad gerų darbų ir gerumo niekada nebūna per daug.

     Dėkojame muzikos mokyklos mokytojas: K. Beržanskienei, G. Andriulioniui, L. Bindokienei, R. Jakimavičiui, K. Cibulskienei, D. Matulaitienei už nuoširdų bedradarbiavimą.

                                                                                           R. Kurauskienė, Ž. Alkevičienė