Projektinė veikla

Gegužės 9d. Virbalio pagrindinėje mokykloje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų muzikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams ,, Lietuva, šalele mano‘‘.
Olimpiadoje dalyvaujančios komandos užduotis atliko trimis etapais: dalyvavo viktorinoje, meninėje raiškoje ir projektinėje veikloje.
Projektinės veiklos vykdyme dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojos Žaneta Alkevičienė ir Edita Balčienė. Šios veiklos tikslas buvo per 30 min. visų olimpiadoje dalyvaujančių komandų narius paruošti įgarsinti animacinį filmą ,,Gėlės ir medžiai‘‘. Rezultatas buvo puikus- visi labai noriai ritmavo, solfedžiavo, grojo įvairiais tradiciniais ir netradiciniais muzikos instrumentais.
Mokytojos bei komisijos nariai džiaugėsi dideliu mokinių iniciatyvumu, geranoriškumu, atsakingumu, dirbant komandoje. O pats geriausias veiklos įvertinimas – gausūs susirinkusių mokytojų ir mokinių aplodismentai.

E. Balčienė ir Ž. Alkevičienė