Projektai

Projektas „Vaikų muzika“

Pamokėlė „Groju su orkestru“ 2015 05 07

Vilkaviškio pradinės mokyklos mokytoja V. Kušlienė muzikos pamokose pasakojo apie fortepijoną. Mokiniai sužinojo kas tai yra klavišai, klaviatūra, kur ir kaip ištemptos stygos, kaip išgaunamas garsas, kam reikalingi pedalai. Visa tai praktiškai pažinti padėjo improvizuota pamokėlė „Groju su orkestru‘. Muzikos mokyklos mokytoja K. Beržanskienė, pabrėždama skirtumus tarp pianino ir fortepijono, supažindino visus kaip grojama pianinu. Kiekvienas vaikas gavo prisiliesti prie klavišų. Mokiniai grojo (tiksliau, tik spaudė, nes apie rankos pastatymą kalbos nebuvo) nurodytais natose pirštais, nurodytus klavišus. Buvo panaudota Hal Leonard sukurta programa, dar nemokantiems groti vaikams. Įspūdingiausia programoje tai, kad kiekvieną kūrinėlį lydi fonogramoje skambantis orkestras. Taigi, vaikai sugebėjo pagroti iš natų, solo ir su orkestru. Susidomėjimas grojimu buvo didžiulis. Vaikams buvo dar buvo pasiūlyta pagroti ansamblyje su mokytoja tik baltais ir tik juodais klavišais. Mokytojai keičiant ritmą, nuotaiką, metrą turėjo pasikeisti ir mokinuko-solisto grojimas. Taip vaikai susipažino kaip grojama šiuo instrumentu ir kaip išreiškiama nuotaika ar perduodamas jausmas. Džiaugsmo buvo labai daug.
Norisi tikėti, kad šios pamokėlės įspūdžiai atves keletą vaikų į pirmą muzikos mokyklos klasę. Fortepijono.

Projekto koordinatorė K. Beržanskienė


Vilkaviškio muzikos mokyklos fortepijono skyriaus ir S. Nėries mokyklos projektas „Vaikai groja ir dainuoja“

Projekto atsiradimo ištakos ir motyvas buvo noras padėti vaikams, nedalyvaujantiems konkursuose, festivaliuose, atsakinguose koncertuose pajusti atlikėjišką savijautą, džiaugsmą atlikus didelį darbą, gavus rezultatą, kitų pripažinimą. Projekto tikslai: • Mažieji muzikantai groja šiltoje aplinkoje, potencialiai žadančioje sėkmę. • Nesimokantys muzikos vaikai pamato draugus neįprastame amplua, mokosi klausytis. • Kūrinio atlikimas nevertinamas pažymiu. Tai leidžia pianistui susikoncentruoti į tikrąsias muzikos atlikimo užduotis ( Mokymosi motyvacija ). • Ugdomas pasitikėjimas savimi. Groti draugams – labai atsakinga. Sėkmė sukelia norą pakartoti tai dar kartą. • Koncertinė praktika. Išmokstama produktyviai dirbti, siekti tobulo atlikimo, ugdoma savikontrolė, savitvarda įgyjamos atlikėjiškos savybės ir sceninė kultūra. • Mokiniai patiria teigiamas emocijas, pasiekus tikslą yra pripažįstami ir vertinami. • Susipažinimas su menų sintezės idėja. • Nauja bendradarbiavimo tarp mokyklų forma. Mokiniai bendrauja meninėje muzikinėje veikloje.  Projektas pradėtas vykdyti 1999 10 14 ir vyksta kasmet spalio mėnesį. 2003 10 14 įvyko pirmasis bendras III-IV kl. mišraus ans. III kl. berniukų ans. (mokyt. V. Kušlienė) ir fort. sk. mokinių koncertas. Nuo šiol koncertai tapo bendri.  2005 10 19 – koncertas-užsiėmimas „Pamoka vaikų kambaryje: vaikų muzika“ 2006 05 25 – pamoka „Piešiu muziką“. Pristatyta sinestezijos idėja. Vaikai piešė A. Chačaturjano Sonatiną C – dur.  2006 10 17 – koncertas – užsiėmimas „Pažinkime muziką“ 2007 10 23 – koncertas.  2008 10 16 – koncertas-popietė „Draugų muzika“

Projekte dalyvauja: mokytojai: L. Kazakevičienė, L. Rekevičienė, K. Cibulskienė, A. Aleksienė, S. Bazevičienė, J. Stanevičius, G. Andriulionis, fortepijono skyriaus ir S. Nėries mokyklos mokiniai.  Projekto koordinatorės: Vilkaviškio muzikos mokyklos mokyt. K. Beržanskienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries mokyklos mokyt. V. Kušlienė.


Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas-koncertas „Pažinkime muzikos instrumentus“.

Mokykla vykdo tęstinį pilietinio ir tautinio ugdymo projektą-koncertą „Pažinkime muzikos instrumentus“. Per trejus projekto vykdymo metus mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai aplankė 22 Vilkaviškio rajono mokyklas ir darželius.  Vaikams ne tik grojame įvairiais muzikos instrumentais (skudučiais, kanklėmis, molinukais, birbyne, smuiku, fortepijonu, akordeonu, gitara), bet ir papasakojame jų atsiradimo istorijas. Visi koncertai vyksta aktyviai dalyvaujant klausytojams, jie atsakinėja į mūsų užduotus klausimus, ploja ar spragsi ritminius derinius, taip suaktyvindami muzikos klausymą, sprendžia mūsų parengtą kryžiažodį. Rodydami lietuvių liaudies instrumentus, stengiamės klausytojams įdiegti, kad kiekvienos tautos dvasinė kokybė ir vertė yra jos kultūros savitumas. Projekto koncertuose dalyvavo mokytojai: Liucija Bindokienė, Daiva Venienė, Ričardas Makūnas, Kristina Cibulskienė, Ž. Alkevičienė, E. Balčienė  ir projekto koordinatorė Raimonda Kurauskienė. Į projekto veiklą stengiamės įtraukti kuo daugiau mokyklos ugdytinių. Taip skatiname savojo muzikos instrumento pažinimą, grojimo motyvaciją, sceninę kultūrą.

 „Kaip jūs galvojate, kas yra muzika? Ar žmogaus balsas yra muzikos instrumentas? Ar smuikas yra lietuvių liaudies instrumentas?“, – šiuos ir kitus klausimus, vykdydami projektą „Pažinkime muzikos instrumentus“ rajono mokyklose ir darželiuose uždavinėjome trejus metus. Mūsų koncertinės grupės aplankė Klampučių, Gižų ir Keturvalakių pagrindines mokyklas, Pilviškių „Santakos” gimnaziją. Pasakojome muzikos instrumentų atsiradimo istorijas, grojome jais, paaiškindami kaip išgaunamas vienas ar kitas garsas, dovanojome mūsų sudarytus kryžiažodžius.

Kartais girdime sakant, kad šių laikų vaikams niekas neįdomu, kad jie nieko nenori, bet mūsų projekto sėkmė įrodo priešingai – vaikai pasiilgę tikros, gyvos muzikos. Kartais nereikia jokių šou, užtenka paprasto bendravimo, bendraamžio nuoširdžiai atliekamo muzikos kūrinio, ir salėje įsivyrauja mirtina tyla.

Noriu padėkoti visiems grojusiems mokinukams bei juos parengusiems kolegoms mokytojams, kurie dalyvavo projekto koncertuose. Džiaugsmas, kaip laimė, padidėja tik tuomet, kai tuo, ką moki ir jauti, sugebi dalintis su kitais.

                                                          Projekto koordinatorė Raimonda Kurauskienė