Pianistų pavasaris

Pavasarinis semestras pianistams siūlo daug savęs išbandymų koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Todėl mokiniai, pasiryžę juose dalyvauti, mokosi intensyviuoju būdu. Rengiantis konkursams mokiniui atsiranda motyvacija daugiau dirbti, galimybė greičiau įsisavinti medžiagą, maksimaliai pasitelkti klausą, meninę vaizduotę, asociatyvaus mąstymo rezervus. Atsiranda sąlygos atsiskleisti iki tol nežinomiems muzikiniams gebėjimams, išryškėja fizinės muzikavimo galimybės. Taip pat paaiškėja muzikinio išsilavinimo spragos, atsiranda pozityvi būtinybė tobulinti atlikėjiškus įgūdžius.
Mokytojai rengiantis konkursams skatinami tobulėti profesionaliai, pasitikrina savus mokymo ir ugdymo principus, peržiūri taikomą metodiką.
Visi konkursai turi savo tikslus ir uždavinius, tam tikrus reikalavimus atlikėjams, komisijos vertinimo kriterijus. Visa tai ir dalyvių gabumai nulemia konkurso lygį. Manau, konkursų skirstymas į vertingus ir menkus yra neetiškas mažųjų muzikantų – dalyvių ir jų mokytojų atžvilgiu.
Mūsų pianistų ugdymas organizuojamas kuo palankiau vaikui – mokiniui. Iš daugelio respublikinių, tarptautinių konkursų pasirenkamas tinkamiausias mažojo pianisto amplua. Konkurso metu išryškėja tam tikras muzikinio išsilavinimo lygis, užfiksuojama atlikėjo vieta bendrame kontekste. Aukštesne vieta įvertintas atlikėjas patiria didžiulę teigiamą įtaką pasitikėjimui, savęs vertinimui, savo darbo vertės supratimui. Patirdamas sėkmę scenoje, atlikėjas užkoduojamas pakartoti tą būseną dar ir dar kartą, ir tai tampa pirmuoju koncertinės veiklos stimulu.
Štai kiek pliusų dalyvavime konkursuose. Minusai pasirodo tik nesėkmės atveju, o šį pusmetį nesėkmių pianistams nebuvo.
Dalyvavome šiuose konkursuose:
VIII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“ Prienuose,
XX nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas,
I tarptautinis fortepijoninių duetų konkursas FORTE – DUO Šakiuose,
VIII respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“ Lazdijų m.m.
I tarptautinis pianistų konkursas „PIANO – TECH“ KTU Kultūros centre,
III tarptautinis konkursas „Musica Pianoforte 2018“ Prienų kultūros centre.
Tarptautinis konkursas „Rimini Fest 2018“ Italijoje.
Didžiuojamės ir džiaugiamės dalyviais:
Titas Šūmakaris 2 kl. (mokyt. L. Paškauskienė)
Viktorija Klimaitė 5 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Rusnė Mauručaitė 3 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Ugnė Kojutytė 1 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Simas Šukaitis 3 kl. (mokyt. K. Beržanskienė)
Karolina Sankauskaitė 3 kl. (mokyt. L. Kazakevičienė)
Ainė De Donato 4 kl. (mokyt. L. Kazakevičienė)
Meda Geibaitytė 4 kl. (mokyt. L. Rekevičienė)
Eurika Burdulytė 2 kl. (mokyt. A. Jasevičius)
Gustė Grinevičiūtė 5 kl. (mokyt. L. Paškauskienė)
Liepa Vaškelytė 1 kl. ( mokyt. L. Kazakevičienė)
Augustė Balčiūtė 4 kl. (mokyt. K. Beržanskienė)
Paulius Ripkevičius 6 kl. (mokyt. K. Beržanskienė)
Agnė Žitkauskaitė 7 kl. (mokyt. K. Cibulskienė)
Evenika Mekšraitytė išplėst. (mokyt. R. Burbulienė)

K. Beržanskienė