Pavasario renginiai

Kaip jau įprasta, mokslo metų pabaiga muzikos mokykloje buvo labai „karšta”, renginys renginį vijo. Akordeonų orkestras (vad. mokyt. L. Bindokienė)  džiugino vilkaviškiečius savo melodijomis Gatvės muzikos dienoje. Vaikai jau ne pirmus metus joje dalyvauja, tad ir šiemet grojo su didžiausiu džiaugsmu. Birbynių ansamblis (vad. S. Gavelis) grojo rajoninės bibliotekos renginyje.  Mokyklos chorai ir solistai (vad. D. Balčiūnienė ir V. Saldukaitienė) bei lengvosios muzikos grupė (vad. A. Pečkaitis)  skambiu akordu užbaigė pirmąkart Seimo nario A. Butkevičiaus paramos ir labdaros fondo organizuotą jaunimo dienos šventę. Kanklių ansamblis (mokyt. R. Kurauskienė) dalyvavo liaudiškos muzikos kapelos „Žemyna” 20-mečio koncerte Kybartų kultūros centre. Mokyklos mokiniai ir mokytojai įvairiausiais muzikos instrumentais grojo Vilkaviškio pradinės mokyklos vaikams, kur pažintines muzikos pamokas pravedė mokytojos L. Rekevičienė, L. Kazakevičienė, D. Venienė. Liaudiškos muzikos kapela (vad. A. Lekešys) linksmino kauniečius ir svečius, susirinkusius į tradicines  „Kauno dienas”. Merginų choras (vad. D. Balčiūnienė) visą savaitgalį praleido Klaipėdoje, kur vyko respublikinis festivalis „Jaunoji džiazo banga”.  Nudžiugino žinia, kad mūsų mokyklos pianistės I. Šataitytė (mokyt. L. Paškauskienė), G. Utaraitė (mokyt. K. Cibulskienė) ir ansamblio „Kanklės” jaunosios muzikantės (mokyt. R. Kurauskienė) buvo apdovanotos Seimo nario Algirdo Butkevičiaus geriausių rajono mokinių pagerbimo šventėje.

   Muzikos teorijos ir dainavimo metodinės grupės mokytojos R. Lakickienė ir A. Aleksienė mokykloje surengė 1-ąjį solfedžio konkursą „Į muzikos šalį”, o viktorina, kurios užduotis perengė mokytoja E. Balčienė, buvo paminėtos kompozitoriaus M. K.Čiurlionio 100-osios mirties metinės. Keletas solfedžiui gabių mokinių dalyvavo Alytaus meno mokykoje vykusiame solfedžio konkurse „Dainuokime ekspromtu”, o absolventė N. Skamarakaitė (mokyt. R. Lakickienė) atstovavo mūsų mokyklą respublikiniame solfedžio konkurse Kaune.     Pasibaigus akademiniams koncertams, atsiskaitymams ir egzaminams, Vilkaviškio kultūros centro mažojoje salėje atsisveikinome su 36 absolventais. Išleistuvėse nesigirdėjo liūdesio gaidelių, nes daugelis mūsų mokinių  žadėjo ir toliau dalyvauti mokyklos kolektyvų veikloje, ne vienas iš jų liko mokytis ir išplėstinio ugdymo programose. Mokyklos koridoriuose jau girdėjosi ir nedrąsūs būsimųjų pirmokų žingsniai. Rugsėjį jie pradės mokytis muzikos paslapčių, o dabar… laukia vasara. Te būna ji saugi ir gėlėta, dosni saulės spindulių ir saldžių uogų, šilto lietaus ir geros nuotaikos. Pasidžiaukim