Pavasario belaukiant

Visi pražiūrėjome akis, belaukdami pavasario, ir nors šv. Velykos buvo labiau panašios į šv. Kalėdas, kanklių mokytojos neatsimena, kad kovo mėnuo kada nors būtų buvęs  toks „karštas” renginių gausa. Be jau minėtų konkursų ir koncertų, kanklių ansamblis: Laura Vrubliauskaitė, Elžbieta Motūzaitė, Margarita Kartavičiūtė ir jų vadovė mokytoja D. Venienė buvo laukiamos rajono pradinių klasių mokytojų darbų parodos „Idėjų pavasaris” atidaryme,  poezijos vakare „Pavasario fuga” kultūros centre, tarptautiniuose humanistinės pedagogikos skaitymuose „Mokytojau, atverk mums gyvenimo slėpinius”, kuriuose dalyvavo pedagogai iš visos Lietuvos. Kanklininkės Margarita Kartavičiūtė, Jovita Kasiliauskaitė,  Viktorija Staneikaitė, Gabija Ringytė, Gabija Samušytė, Gabija Rudzevičiūtė, Laura Povilaitytė ir Eimantė Skaisgirytė tradicinėmis kanklėmis grojo rajoninėje liaudies kūrybos atlikėjų popietėje „Vaikų kiemas”.

     Kanklių mokytojos R. Kurauskienės mokinės Saima Krutulytė, Greta Ignatavičiūtė, Gertrūda Šimčikaitė ir Goda Gudžinskaitė dalyvavo rytmetyje „Atverkime tarmių skrynią” darželyje „Buratinas”.  Sėdėdamos ir kankliuodamos prie suvalkietiškų langinių, jos suvaidino savo mokytojos dukreles, laukiančias svečių iš visų Lietuvos regionų. Dzūkiją atstovavo mūsų mokyklos mokytojas Jonas Stanevičius, kuris dzūkų tarme pasekė vaikams pasaką apie ąžuolą ir baravyką bei akordeonu pagrojo polką.

      Kovo 23 d. mokytojų D. Venienės ir R. Kurauskienės ugdytinės dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis” Suvalkijos (Sūduvos) regioniniame rate Marijampolės kultūros centre, kur ne tik  duetu, trio ir kvartetu kankliavo savo krašto dainas ir šokius, bet ir klausėsi pasakotojų, dainininkų, muzikantų iš Kazlų Rūdos, Šakių, Vilkaviškio, Kauno rajonų.        Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkomis ir dovanų gavo po du molinius varpelius, kurie lietėsi vienas į kitą ir  skambėjo… skambėjo… visuose kultūros centro kampeliuose, tarsi pažadas, kad visada bus saugančių ir puoselėjančių mūsų tarmes ir liaudiškos kūrybos lobius.