Parodos atidarymas biblioteko​je

[flagallery gid=98]

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje spalio 14 d. buvo atidaryta kilnojamoji paroda „Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei Meilei Lukšienei – 100“. Ši paroda skirta UNESCO minimai sukakčiai – 100-osioms M. Lukšienės gimimo metinėms.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų parengtoje parodoje panaudota ikonografinė, rankraštinė medžiaga, atspindinti svarbiausius profesorės biografijos momentus, kūrybos bruožus, supažindinanti su jos parašytomis knygomis, straipsniais, redaguotais leidiniais, mokslo, kultūros veikėjų įžvalgomis apie M. Lukšienę ir jos kūrybą. Meilei Lukšienei švietimas buvo pagrindinis kelias kuriant savarankišką, tikrai demokratišką ir solidarią laisvų žmonių bendruomenę, o tautiškumas turėjo atsispirti į istoriją ir ją kūrusias asmenybes, bet neužsisklęsti, išlikti santykyje su likusiu pasauliu.
Parodą atidarė Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Prisiminimus apie Meilę Lukšienę pasakojo Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Skambėjo Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklininkių Justės Buragaitės, Justės Lažauninkaitės ir jų mokytojos Raimondos Kurauskienės atliekamos melodijos.