Pabūkime baltumo šventėje

[flagallery gid=125]

Gruodžio 10 dieną Vilkaviškio kultūros centro antro aukšto fojė sunkiai tilpo žiūrovai. Jau antrą kartą į adventinį vakarą visus pakvietė mišrus kamerinis choras ,,Uosija“ (vadovė Laima Venclovienė, koncertmeisterė Lina Rekevičienė). Renginyje dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojų, lankančių chorą, mokiniai: Raimondos Kurauskienės tradicinių kanklių ansamblis ir J.Buragaitė, J.Lažauninkaitė, J.Juškauskas (mokytojas D.Klišys), Jūratės Stankevičienės akordeonininkų kvartetas (A.Bendoraitis,I.Stelmokas, A.Stepanauskas ir R.Švelginas), Liucijos Bindokienės akordeonių trio (J.Paškauskas, B.Karpavičius, J.Setkauskas), Daivos Venienės kanklininkės ( G.Samušytė ir V.Staneikaitė ), Linos Rekevičienės mokinė V.Klimaitė ir Violetos Saldukaitienės vadovaujamas jaunučių choras (koncertmeisteris A.Barauskas). Renginio vedėjos Edita Andriulionienė su dukra Ieva vedė baltu advento keliu iki džiaugsmingų Šv. Kalėdų. Ramios dainos, gilios giesmės, poezijos posmai suartino, nepaliko abejingų. Kai visi kartu dainavo ,,Tyli naktis“ ir ,,Džiaugsmingų Šventų Kalėdų“ susijungė ne tik rankos, bet ir širdys.