„MUZIKOS OLIMPAS“

Tai ne paprastas konkursas.
Jo metu dalyviai atlieka 3 užduotis:
1.Atlieka laisvai pasirinktą muzikos kūrinį
2. Motyvacinio pokalbio apie atliktą programą metu konkurso dalyvis viešai
pristato savo atliktą kūrinį ir jį komentuoja, atsako į vertinimo komisijos pateiktus klausimus.
3.Dalyvis rašo vienbalsį solfedžio diktantą.
Susipažinkite su šio konkurso savo grupės nugalėtoja, I vietos laimėtoja kanklininke VILIJA
VALATKAITE. Tai trečios klasės mokinė, nors mokosi tik antri metai, nes įstojo į antrą klasę,
su visomis užduotimis susidorojo puikiai. Konkursui mokinę ruošė mokytojos Daiva Venienė ir
Edita Balčienė. Pasitikėk ir eik pirmyn.