Metodinė diena

Balandžio 8 d. mokykloje vyko metodinė diena, susitikimas su Lazdijų meno mokyklos vadovais ir teorinių disciplinų pedagogais.
Pirmoji susitikimo dalis vyko kompiuterių klasėje. Mokytoja A. Aleksienė ir direktorius A. Pečkaitis pristatė Groovy, Auralia, Musition, Instruments, Sibelius programas, jų reikšmę ugdymo procese. Svečiai susipažino su šių programų galimybėmis, atliko praktines užduotis.
Antrojoje susitikimo dalyje teorijos skyriaus vedėja R. Lakickienė  supažindino svečius su ugdymo naujovėmis, skyriaus veikla. Abiejų mokyklų pedagogai diskutavo kaip dirbti, kokius metodus taikyti, kad mokiniui būtų nesunku ir įdomu mokytis, kad jis su noru ateitų į pamokas. Buvo pasidalinta metodine patirtimi, kalbėta apie abiejų mokyklų kasdienes aktualijas, tartasi dėl bendrų ateities projektų.