METODINĖ DIENA

Lapkričio 19d. Vilkaviškio muzikos mokykloje vyko Tarptautinė metodinė diena, į kurią atvyko svečiai iš Gusevo (Rusija) menų mokyklos, Vilkaviškio muzikos mokyklos bei rajono ugdymo įstaigų pedagogai.
Sveikinimo žodžiais seminarą – praktikumą pradėjo mokyklos direktorius A. Pečkaitis bei muzikos teorijos ir dainavimo metodinės grupės vadovė R. Lakickienė.
Pirmoje seminaro – praktikumo dalyje buvo išklausyti trys metodiniai pranešimai.
Pranešimą „Solfedžio dėstymo metodika: patirtis ir naujovės” parengė mokytoja metodininkė Roma Lakickienė. Pranešime vyravo dvi temos – mokinių kūrybiškumo ugdymas solfedžio pamokose ir ugdymo proceso atitikimas šiuolaikinių moksleivių poreikius. Kalbėta, kaip visuomeninio gyvenimo permainos paliečia visas muzikos mokyklos darbo sritis, o ypač ugdymo procesą. Mokinio muzikinio ugdymo sėkmę lemia mokytojo ir mokinio santykių psichologinė atmosfera, tarpusavio ryšiai, abipusis supratimas. Mokinio aktyvumas, kūrybiškumas, atvirumas vertybėms tampa savita asmenybės tobulėjimo, jo brandos sąlyga. Pranešime buvo naudojamos vaizdinės priemonės, kuriose buvo matomos pagrindinės tezės, cituojamos žymių žmonių mintys. Remdamasi darbo patirtimi, mokytoja apibendrino: jeigu pasitelkus kelias darbo formas galima pasiekti tų pačių rezultatų, tai verta rinktis tas, kurios mielesnės mokiniams.
Vyr. mokytoja Edita Balčienė pristatė elektroninius muzikos istorijos vadovėlius muzikos mokyklų 4 – 7 kl. mokiniams. Mokytoja supažindino su septyniais elektroninėje terpėje patalpintais vadovėliais, kurie palengvina ir paįvairina kasdieninį darbą. Šios mokymo priemonės šiuolaikiškos, patrauklios ir lengvai prieinamos tiek mokytojui, tiek mokiniui ir turi keletą privalumų – informacija lengvai pasiekiama internete, viskas sukaupta vienoje vietoje, medžiagą lengva koreguoti, papildyti. Vadovėliuose  įdomiai  (su iliustracijomis, paveikslėliais, natų pavyzdžiais) pateikta koncentruota, įvairiapusiška informacija apie svarbiausius muzikos istorijos faktus ir reiškinius. Mokytoja papasakojo kaip sudaryta kiekvieno iš šių vadovėlių mokymo medžiaga, pailiustruodama tai vaizdinėmis priemonėmis. Kiekvienas norintis galėjo pamatyti kaip šie vadovėliai atrodo atspausdinti, nes mokiniai, ruošdamiesi pamokoms ir ypač atsiskaitymams, specialiai spausdinimui perengtą tekstą su natų pavyzdžiais bei kai kuriomis iliustracijomis gali atsispausdinti namuose. Vadovėliuose patalpinta medžiaga, kaip minėjo mokytoja, bus nuolat atnaujinama, papildoma, taisoma.
Mokytoja metodininkė Alfonsija Aleksienė savo pranešime „IKT naudojimas solfedžio pamokoje” minėjo, kad darbas prie kompiuterio intriguoja vaikus, žadina jų susidomėjimą, turi galios suteikti daug emocijų. Kompiuterinės technologijos solfedžio pamokose suteikia mokiniams teigiamas emocijas, o ugdymo procesas tampa patrauklesnis ir efektyvesnis, nes jame atsiranda daugiau vaizdinės medžiagos (grafika, spalvos, tembrai, intonacijos ir kt.), taigi – daugiau peno mokinių vaizduotei – daugiau galimybių jos žadinimui. Mokytoja pristatė Groovy, Auralia, Musition, Sibelius programas. Jai talkino jos mokiniai, užėmę vietas prie kompiuterių ir atlikdami praktines  užduotis. Praktinės dalies pabaigoje mokiniai pademonstravo Sibelius programos pagalba savo sukurtas melodijas.
Popietinėje seminaro – praktikumo dalyje klausėmės Gusevo menų mokyklos mokytojos Natalijos Zolotovos pranešimo „Ritmo pojūčio formavimas solfedžio pamokose”. Demonstruodama gausias vaizdines priemones, pateikdama praktinių užduočių pavyzdžius mokytoja smulkiai išgvildeno pasirinktą temą. Supažindino su rengiamu jų mokykloje solfedžio konkursu, į kurį pakvietė dalyvauti Vilkaviškio muzikos mokyklos mokinius.
„Vokalinių įgūdžių formavimas dainavimo pamokose” – tai atvira solinio dainavimo pamoka – pranešimas, kurią vedė Vilkaviškio muzikos mokyklos  vyr. mokytoja Gitana Pečkytė – Vilkelienė, dalyvavo jos mokinė Ieva Andriulionytė, koncertmeisterė Sidona Pudinskienė. Gausūs klausytojai išgirdo daug informacijos apie vaiko balso formavimo būdus ir metodus, dažniausiai pasitaikančias problemas ir būdus joms pašalinti. Visa tai galima buvo išvysti pamokos metu, paklausyti išraiškingai ir muzikaliai atliktų dainų.
Metodinės dienos renginius vainikavo bendras Gusevo menų mokyklos ir Vilkaviškio muzikos mokyklos mokinių koncertas „Muzika – amžino grožio šalis”. Fortepijono metodinės grupės vadovė Lina Rekevičienė pristatė mokyklos mokinius Karolį Jonušaitį, Rugilę Kvedaravičiūtę (mokytoja L. Rekevičienė), Kamilę Skinkytę (mokytoja L. Paškauskienė), Gustę Pužaitę, Kamilę Balčiūnaitę (mokytoja K. Beržanskienė),   Povilą Kazlauską (mokytoja L. Kazakevičienė). Gusevo menų mokyklos mokiniai Jaroslava Krepishkova, Nikita Mazurov, Ivan Netshipurenko ir Iljana Tshetirkina grojo balalaika, gitara, fortepijonu, girdėjome domrų ansamblį – tai merginų trio, kurios spalio pabaigoje vykusiame Tarptautiniame konkurse Rygoje laimėjo pirmąją vietą. Koncerto metu svečiai citavo M. K. Čiurlionį, išgirdome E. Mieželaičio eiles, B. Dvariono pjesę „Su rogutėm nuo kalniuko”. Sklandų  techninių priemonių darbą renginio metu, užtikrino mokytojas Arūnas Lekešys.
Tikimės, kad šis tarptautinis susitikimas buvo ne paskutinis. Jau esame pakviesti pavasarį dalyvauti konkursiniuose renginiuose Gusevo meno mokykloje.