MES – TAI MUZIKA

2012 m. gruodžio 8 d. Lazdijų meno mokykloje jau antrą kartą vyko šeimyninio muzikavimo festivalis – varžytuvės ,,Mes – tai muzika”. Vilkaviškio muzikos mokyklos dalyviai –  Viktorija Staneikaitė  ir Tomas Staneika, bei didžiulė močiutės Birutės šeimyna. Taip pavadinome todėl, kad dalyvavo čia  trys seserys su vaikais: Virginija Akuckienė  su Lėja, Liucija ir Mykolu, Zita Motūzienė su Elžbieta, Izabele ir Klemensu  ir Rasa Kartavičienė su Margarita ir Algirdu.
Kiekviena grupė turėjo paruošti po du kūrinius.
Viktorija grojo kanklėmis (mokytoja D. Venienė), o Tomas – birbyne (mokytojas S. Gavelis). Jie gavo padėką už profesionaliausią pasirodymą.
Už folkloriškiausią pasirodymą apdovanota močiutės Birutės Plečkaitienės šeimyna. Labai  džiugu, kad nei dukros, nei vaikai nepagailėjo savo laiko (o jo reikėjo skirti tikrai ne mažai) ir paruošė dvi lietuvių liaudies dainas (vad. D. Venienė). Jie dainavo, grojo birbyne, kanklėmis, būgnu ir įvairiais barškučiais, pagaliukais.
Didelio susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavimo sulaukė  prieš šventę vykusi instrumentų gaminimo pamoka.  Puodeliai su šventės atributika ir pagaminti instrumentai primins šventę.  Labai norėtųsi, kad ansambliai neiširtų ir toliau kartu muzikuotų.