Mes pačiupsim pavasario vėją

[flagallery gid=204]

Vieną gražų saulėtą vakarą 17 valandą 17 minučių Vilkaviškio parapijos salėje muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai pakvietė tėvelius į koncertą „Mes pačiupsim pavasario vėją”. Kodėl toks keistas renginio laikas? Nes kiekvienas turi teisę pasitikti pavasarį kada tik nori. Buvo prisiminti žiemos džiaugsmai: senio besmegenio lipdymas, snaigių šokis, čiuožykla, paukščiai, kurie neišskrenda į šiltuosius kraštus, o toliau vienas po kito pasipylė pavasario ženklai.
Žodžių renginyje buvo mažai, nes mokytojų Raimondos Kurauskienės kanklininkės, Žanetos Alkevičienės antrojo muzikos instrumento (fortepijono) mokinės, Gitanos Vilkelienės dainininkės pavasario ilgesį išreiškė muzikos kalba, o Sonatos Jankienės 1-3 klasių šokėjai – judesio improvizacijomis. Dainoms ir instrumentiniams kūriniams pritarė koncertmeisteriai Kristina Cibulskienė, Arūnas Lekešys ir Sidona Pudinskienė. Žiūrovai pasisėmė nesumeluoto vaikiško džiaugsmo, nes tik vaikai moka iš visos širdies mojuoti rankomis- sparnais, delnuose pražydinti nematomą gėlės žiedą, taip pasidžiaugti žaisline boružėle, lyg ji būtų tikrų tikriausia, ir, anot lietuvių bardo, „pačiupti pavasario vėją ir pažiūrėti iš kur jam sparnai dygsta”.

Esame dėkingi Vilkaviškio dekanui prelatui Vytautui Gustaičiui, kad įsileido į parapijos salę, Mildutei su mama už nupieštą koncerto skelbimą,o tėveliams ir mokytojams, kad atėjo pasidžiaugti savo grojančiais, šokančiais ir dainuojančiais vaikais.