LINKSMOJI POLKUTĖ 2015

Sausio 29 dieną nuaidėjo V Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2015“, kurį organizavo Alytaus rajono meno ir sporto mokykla. Konkurso dalyvius svetingai priėmė Alytaus rajono Daugų kultūros centras. Į konkursą atvykę solistai, duetai, įvairios sudėties instrumentiniai mokinių ansambliai visiems susirinkusiems suteikė gerų emocijų, puikios nuotaikos, nes vienas šio renginio tikslų – populiarinti akordeonu ir kitais instrumentais atliekamas įvairių šalių polkas. Pirmoje dalyje savo jėgas išbandė solistai instrumentalistai iš Varėnos J. Čiurlionytės meno mokyklos, Elektrėnų, Birštono, Prienų, Veisiejų, Seirijų, Kalvarijos, Vilkaviškio muzikos mokyklų. Dalyvius vertino kompetentinga komisija. Vienas jos narių – ilgametis Lietuvos televizijos ir radijo ansamblio „Armonika“ vadovų, kompozitorius Stasys Liupkevičius. Mūsų mokyklai atstovavo Justas Paškauskas ir Jokūbas Setkauskas (mokytoja Liucija Bindokienė). Abu mokiniai pasirodė puikiai. Jokūbas Setkauskas apdovanotas konkurso laureato, Justas Paškauskas konkurso diplomanto diplomais, atminimo dovanėlėmis ir saldžiaisiais prizais.