Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės akordeonininkų ansamblio apžiūra

Gegužės 6-oji akordeonininkų ansambliui ir jo vadovei Liucijai Bindokienei buvo labai svarbi, nes laukė didžiulis išbandymas. Ansamblis visus metus intensyviai ruošėsi dalyvauti Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje ir šią dieną jų darbą vertino dainų šventės Kauno krašto akordeonininkų ansamblių kuratorius A. Ančenkovas.
Išklausęs ansamblio grojimą, gerbiamas komisijos narys pagyrė mokinius, sėkmingai įveikusius sudėtingą repertuarą, vadino „šaunuoliais”, džiaugėsi, kad mokykloje yra toks puikus kolektyvas ir jame groja tiek daug berniukų. Būdamas tikras akordeono muzikos patriotas, A. Ančenkovas sakė: „Turime didžiuotis, kad akordeono muzika skambės Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje, nes nei Latvijoje, nei Estijoje akordeonininkai į dainų šventes neįtraukiami. Mylėkite akordeoną, grokite juo ir iki pasimatymo Vilniuje!”