Koncertas ,,Ateik ir paklausyk“

 Kovo 12 – 15 d. muzikos mokykloje vyko atvirų durų savaitė tėveliams. Baigiamasis akcentas kovo 15d. – koncertas ,,Ateik ir paklausyk“.
,,Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.” Šiais lietuvių tautos genijaus M. K. Čiurlionio žodžiais mokytoja E.Balčienė pradėjo koncertą. Jame dalyvavo visų muzikos programų mokiniai – nuo pačių mažiausių muzikantų iki jau baigusių mokyklą, bet besimokančių išplėstinio ugdymo programoje.Koncerte skambėjo įvairių šalių autorių kūriniai.Muzikinius numerius paįvairino koncerto vedėjos išsakytos garsių žmonių mintys apie muziką ir jos galią. IV kl. fort. programos mokinė Vita Laskevičiūtė ir IV kl. dainavimo programos mokinė Agnė Pečiulytė pacitavo viename iš Indijos traktatų aprašytą karaliaus ir išminčiaus pokalbį apie dainavimą – visų menų šaltinį, skaitė žodžius apie kankles, smuiką, fortepijoną.
Dėkojame koncerto dalyviams: jaunučių chorui, J. Ciprisevičiūtei, D. Dulinskaitei, G. Samušytei, J. Paškauskui, K. Petrauskaitei, G. Gudžinskaitei, G. Ignatavičiūtei, G. Šimčikaitei, S. Krutulytei, A. Taraškevičiui, R. Kvederavičiūtei, K. Balčiūnaitei, P. Skaisgiriui, I. Skučui, M. Stadalninkui, K. Malskiui,  Ž. Raškevičiui, dainavimo programos I kl. mokinėms bei juos ruošusiems mokytojams: V. Saldukaitienei, A. Barauskui, R. Kurauskienei, R. Burbulienei, R. Jakimavičiui, L. Bindokienei, G. Andriulioniui, D. Matulaitienei, L. Rekevičienei, V. Gurskienei, K. Beržanskienei, J. Stankevičienei, R. Gavelienei ir S. Gaveliui.
Nors tikrasis pavasaris mūsų dar nelepina, tikimės, kad šis koncertas buvo kaip šilto, gaivaus oro gurkšnis. Juk vaikų muzikavimas žavi bet kurį klausytoją. O tai, ką pažadina mokytojai, yra muzikalu, betarpiška, kupina tikrų jausmų ir nuoširdumo.
Kadangi dabar madinga dalintis receptais, štai – vienas jų, pateiktas koncerto pabaigoje: ,,Priimkite muzikos vonias kartą ar du per savaitę kelis sezonus. Jūs suprasite, kad sielai tai tas pats, kaip kūnui vandens vonia” (amerikiečių gydytojas ir poetas Oliver Wendell Holmes).