Kaziuko mugė

Vilkaviškio parapijos salėje  jau ne vieną pavasarį šurmuliuoja  Kaziuko mugė. Pasibaigus rytinėms Šv. Mišioms, Dekanas prelatas  Vytautas Gustaitis perkirpo juostelę, į salę sugužėjo daugybė žmonių ir prasidėjo prekyba. Ir vaikai, ir suaugę, siūlė savo rankomis sukurtus darbelius: papuošalus, medžio drožinius, piešinius, meduolius ar skruzdėlynus. Palinksminti perkančius ir parduodančius, buvo pakviestas muzikos mokyklos folkloro ansamblis (vad. R. Kurauskienė). Smagiai liejosi lietuviškos dainos, kanklių, lumzdelio melodijos, skanūs buvo naminiai vafliai, kuriais ansamblio nariai buvo vaišinami…
Šv. Kazimiero, kuris yra vienintelis Lietuvos šventasis ir tautos globėjas,  šventė  yra kovo 4 d. Nuo seno tai vienintelė diena per Gavėnią, kai galima linksmintis. Juk tai – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti.