Kauno J. Gruodžio konservatorijai 90

Šį rugsėjį Kauno konservatorija minėjo 90 metų jubiliejų, kurio garbei buvo surengti atskirų skyrių jubiliejiniai koncertai. Juose buvo pakviesti dalyvauti žymiausi šią konservatoriją baigę absolventai. Akordeono skyriaus koncerte, kuris įvyko rugsėjo 25 d., groti buvo pakviestas Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis, Kauno konservatoriją baigęs 1988 m. ir bosinės gitaros mokytojas Vidmantas Kyburys, konservatorijos akordeono klasę baigęs 1987 m. Jiems talkino žymus mušamųjų instrumentų atlikėjas Arvydas Joffė.

Koncerte konservatorijos akordeonistų kvarteto sudėtyje taip pat grojo ir mūsų mokyklos akordeono spec. absolbentas Andrius Rudzevičius.