Kanklininkių koncertas tėveliams

Kai norisi įteikti skambančią dovaną patiems artimiausiems žmonėms, klasė gali virsti koncertų sale. Už lango karaliavo baltaplunksnė žiema, o mes prisinešėme kėdžių, susodinome ant jų mamas, tėčius, tetas, močiutes ir kankliavome iš visos širdies. Dėkojame koncertmeisterėms Daliai Matulaitienei, Sidonai Pudinskienei, Kristinai Cibulskienei.        

Mokytoja Raimonda Kurauskienė