,,Ką jūs sakot, kanklelės…“

[flagallery gid=104]

Susitikimas – koncertas ,,Ką jūs sakot, kanklelės…“ sukvietė ne tik buvusias ir esamas mokines, bet ir jų tėvelius bei kanklių muzikai neabejingus klausytojus. Džiaugiuosi, kad vakaras buvo šiltas, ramus: poezija, muzika ir šokis palietė kiekvieną. Jūsų šypsena, atsakymas į mūsų pasiųstą žinią: kanklės ir jų muzika mums reikalinga, ji stiprina, gydo ir taurina.
Nuoširdžiai dėkoju mokinius koncertui paruošusiems mokytojams: R.Kurauskienei, G.Pečkytei-Vilkelienei, S.Gaveliui, R.Jakimavičiui, V.Kyburiui ir S.Jankienei. Koncertą papuošė ir buvę mokinės : Emilija, Elžbieta, dvi Eglės, Paulina, Vilija, Jūratė ir Lineta su kultūros centro ansambliu ,,Svaja“(vad. R.Štrimaitienė).
,,Sadutei“ noriu ypač padėkoti už puikią nuotaiką, norą repetuoti ir geranoriškumą.
Mielosios mano mokinės,
Linkiu, kad kanklių muzika vestų Jus pirmyn, skatintų domėtis praeitimi, ieškoti kolektyvų, kur būtų galima muzikuoti, gilintis į jausmus ir nebijoti jų išreikšti.

Daiva Venienė