Jaunučių choro koncertas „Buratino” darželyje

Kovo  9 d. Vilkaviškio muzikos  mokyklos jaunučių choras (vadovė V. Saldukaitienė, koncertmeisterė D. Matulaitienė) buvo pakviestas į l/d. „Buratinas”. Kartu su mažaisiais darželinukais paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Koncertą pradėjo l/d  „Buratinas” auklėtiniai. Mažieji deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, pagrojo muzikos instrumentais. Toliau koncertą tęsė muzikos mokyklos jaunučių choras.  Dainuojant linksmas daineles mažieji žiūrovai plojo, kartojo judesius, lingavo pagal muziką. Vyravo pakili, šventiška nuotaika. Pabaigoje, koncerto vedėjos R. Kurauskienės paraginti, visi kartu padainavo liaudies dainą „Lietuvos šalelėj”.
Šis koncertas paliko įspūdžių darželio auklėtiniams, darbuotojoms, ir pačioms choristėms. Tikimės, kad tai buvo pirmas, bet tikrai ne paskutinis jaunučių choro koncertas šiame darželyje.