Jaunučių choras

Jaunučių choras – bene gausiausias, naujai susikūręs kolektyvas, kuriame dainuoja 26 mergaitės. Chorui vadovauja mokytoja Violeta Saldukaitienė. Kolektyvas dalyvavo muzikos mokyklos surengtame koncerte miesto bendruomenei vasario 16 proga, nuolat koncertuoja įvairiuose mokyklos renginiuose.